تصاویر برگزیده

مجموعه عکس های امداد خودرو سلطانیه

مجوز رسمی امداد خودرو آقای کلانتری

مجوز رسمی امداد خودرو آقای کلانتری

یدک کش

یدک کش

جرثقیل حمل ماشین سنگین

جرثقیل حمل ماشین سنگین

تیم آماده و سیار

تیم آماده و سیار

حمل ماشین سنگین با بکسل ثابت

حمل ماشین سنگین با بکسل ثابت

امداد فوری

امداد فوری

حمل خودرو

حمل خودرو

Loader